Modelowanie charakterystycznych stanów gazowej filtracji pyłu we włókninach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opracowano nową metodę badawczą czystych i zapylonych materiałów włókienniczych, którą zastosowano dla włóknin igłowanych. Podstawą metody jest badanie wartości oporów aerodynamicznych materiału, wzdłuż osi z prostopadłej do powierzchni włókniny przy zmianie wielkości strumienia masy przepływającego powietrza w szerokim zakresie. W oparciu o otrzymane charakterystyki aerodynamiczne opracowano nowy model geometryczny i fizyczny struktury włókninowej.
A new researeh method for clean and dusted textile materials has been developed, and applied for stitched nonwovens. The basis of this method is testing t's aerodynamic resistance of the material along the z-axis, which is perpendicular to the nonwoven's surface, at various quantities of the mass stream of the air flowing through the nonwoven, and within a broad mass range. A geometrical and physical model of the clean and dusted nonwoven's structure is developed on the basis of the aerodynamic characteristies obtained. The model has a layered charaeter described by the following geometrical parameters: duct diameter dk, specific surface f, and area density of duct j, assessed for each of the layers. A physical model based on the laws of conservation of mass, momenta, and energy, as well as on the Darey and Poiseuille-Hagen laws was used for the analysis of the investigation we carried ous. The Reynolds Rek, Re0 , Darcy' Da 1, Da2 and Euler Eu criterial numbers describe the phenomena which occur in the filter media. The model that has been worked out was later experimentally veriefied for clean and dusted nonwoven filters. The research which was carried out confirmed the method applied uself for the identification of the internal structure of nonwoven filters and description of dusted structures.

Opis

Opracowanie jest streszczeniem rozprawy doktorskiej autora. Promotorem jest dr hab. inż. Włodzimierz Wawszczak.

Słowa kluczowe

proces filtracji, włóknina filtracyjna, filtracja gazowa pyłu, model geometryczny struktury włókninowej, filtration process, filter fleece, dust gas filtration, geometric model of the non-woven structure

Cytowanie

Strzembosz W., Modelowanie charakterystycznych stanów gazowej filtracji pyłu we włókninach. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 63, No. 995, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 53-76, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2007.63.53-76.