Metoda spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni w badaniach budowy polimerowych materialów włókienniczych.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni jako metodę badań – uniwersalną i szeroko stosowaną do analizy składu i budowy materiałów polimerowych naturalnych i syntetycznych, powszechnie wykorzystywanych do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, w tym we włókiennictwie. Metoda spektroskopii z transformacją Fouriera (FTIR) stanowi podstawę badania budowy na poziomie molekularnym i nadmolekularnym różnorodnych obiektów z materiałów polimerowych, zarówno w objętości, jak i warstwach powierzchniowych. Stosując tę metodę możliwe jest opisanie również zmian w budowie polimerów na skutek działania czynników zewnętrznych, np. powodujących nieuniknione procesy starzenia czy w procesach modyfikacji materiałów zmieniających w sposób założony ich właściwości. Scharakteryzowanie różnorodnych parametrów budowy materiałów polimerowych metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni stanowi dobrą bazę do określenia możliwości ich wykorzystania jako klasycznych i nowoczesnych włókienniczych materiałów polimerowych. Ocena wskaźników budowy tych materiałów pozwala w konsekwencji oceniać ich właściwości użytkowe.
In this work the infrared absorption spectroscopy technique are presented as the universal and widely used method for structural analysis of textile polymeric materials. FTIR spectroscopy allows to describe the polymer structure of daily used objects, including textile application. The FTIR is the base technique for molecular and supermolecular structure investigation of various polymeric materials in the surface and volume range. The analysis of structural changes of polymers during weathering process or during processing modification by means of FTIR is also possible. The presented method is a high quality equipment for identify the possibility of applicability classic and novel textile polymeric materials by the determine structural parameters in the various index forms, which determine their utility properties.

Opis

Słowa kluczowe

Spektroskopia absorpcyjna, Materiały polimerowe, Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni, Absorption spectroscopy, Polymeric materials, Infrared absorption spectroscopy

Cytowanie

Sztajnowski S., Metoda spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni w badaniach budowy polimerowych materiałów włókienniczych., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 978-83-7283-739-4.