Wizualizacja zjawisk topnienia i sublimacji

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Niniejsza monografia dotyczy wizualizacji zjawisk topnienia i sublimacji, które są przejściem fazowym z ciała stałego odpowiednio do cieczy i gazu. Modelem granicy miedzy dwoma fazami jest powierzchnia międzyfazowa, dlatego topnienie i sublimacja mogą być rozpatrywane jako przesuwanie powierzchni międzyfazowej z towarzysząca mu wymiana ciepła. Wizualizacja omawianych zjawisk wymaga omówienia różnych jej aspektów – od sposobu reprezentacji danych graficznych, przez algorytmy przetwarzania tych danych i ich optymalizacje, problemy renderingu czasu rzeczywistego, po metody weryfikacji jej wyników. Wymienione kwestie zostały zebrane w niniejszej ksiażce.

Opis

Słowa kluczowe

przemiany fazowe, topnienie, sublimacja, wizualizacja zjawisk, phase transitions, melting, sublimation, visualization of phenomena

Cytowanie

Szajerman D., Wizualizacja zjawisk topnienia i sublimacji., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016, ISBN 978-83-7283-888-9.