Informator - Kierunki badań naukowych i prace naukowo-badawcze

Ładowanie...
Miniatura

Data

1985

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Opis

Sygn. 378.6.32

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka, kierunki studiów na Politechnice Łódzkiej, kierunki działalności naukowo-badawczej w Politechnice Łódzkiej, Lodz University of Technology, fields of study at the Lodz University of Technology, directions of scientific and research activity at the Lodz University of Technology

Cytowanie

Politechnika Łódzka., Informator - Kierunki badań naukowych i prace naukowo-badawcze., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1985.