Ocena zawartości srebra w wybranej grupie wyrobów biomedycznych metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

wyroby biomedyczne, plastry opatrunkowe, opatrunki z aktywnym srebrem, atomowa spektroskopia absorpcyjna, biomedical products, adhesive bandages, dressings with active silver, atomic absorption spectroscopy

Cytowanie

Olesińska M., Szparaga G., Ocena zawartości srebra w wybranej grupie wyrobów biomedycznych metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej. W: Puchalski M. (red.), Leśnikowski J. (red.), XXI Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Innowacyjne materiały i technologie w inżynierii materiałowej tekstyliów.Monografia, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr 2420, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 40-49, ISBN: 978-83-66741-80-5, DOI 10.34658/9788366741805.5.