Łódź – Nowgorod pół wieku razem

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna Politechniki Łódzkiej.
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Publikacja jest poświęcona wszystkim tym, którzy w ciągu ostatnich 50 lat mieli swój udział w tworzeniu wspólnej historii Łodzi i Nowgorodu poprzez uczestnictwo w różnych formach współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką i Nowgorodzkim Uniwersytetem Państwowym im. Jarosława Mądrego. [...] Publikacja "Łódź Nowgorod – pół wieku razem" jest próbą przybliżenia czytelnikom aktualnych informacji o współpracujących ze sobą uczelniach poprzez opisanie wydarzeń, które wybrano z materiałów informacyjnych i sprawozdawczych uczelni, publikacji jubileuszowych z lat ubiegłych, materiałów archiwalnych zgromadzonych przez autora oraz wspomnień pracowników i studentów obu uczelni, którzy we wspólnych wydarzeniach uczestniczyli oraz wspomnień o tych, których już wśród nas nie ma. Osobny rozdział stanowią wspomnienia uczestników tych wydarzeń. Ze względu na dużą różnorodność materiałów źródłowych oraz dla zachowania wierności z materiałami opracowanymi przez autorów wspomnień, zdecydowano na dopuszczenie braku odpowiednich proporcji w opisywaniu poszczególnych wydarzeń.

Opis

Konsultanci języka rosyjskiego: Bobowkina, Daria i Karpuszkin, Wiktor
Projekt okładki: Arabski, Sławomir
Fotografie zamieszczone w publikacji pochodzą ze zbiorów archiwalnych Politechniki Łódzkiej, Nowgorodzkiego Uniwersytetu Państwowego oraz ze zbiorów autora publikacji i autorów wspomnień
Rysunki wykonał: Arabski, Sławomir
Fotografie z otwarcia wystawy Ziemia Nowgorodzka udostępnił: Michałowski, Grzegorz
Na okładce: Rektorat Politechniki Łódzkiej dawna willa Józefa Richtera

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka, Nowgorodzki Uniwersytet Państwowy im. Jarosława Mądrego, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Lodz University of Technology, Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого

Cytowanie

Pyć A. (red.), Łódź – Nowgorod pół wieku razem., Wydawca Politechnika Łódzka ; Rektorska Komisja Historyczna Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISBN 978-83-783-979-4, doi: 10.34658/978837839794.