Metrologia w technikach wytwarzania. Część 3

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Opis

Ze względu na rozmiar, publikacja została podzielona na 3 części : Część 1 zakres stron : 1-178 Część 2 zakres stron : 179-336 Część 3 zakres stron : 337-503

Słowa kluczowe

maszyny - pomiar - konferencje, technologia budowy maszyn - konferencje, obróbka powierzchniowa - konferencje, pomiar - konferencje, machines - measurement - conferences, machine building technology - conferences, surface treatment - conferences, measurement - conferences

Cytowanie

Kruszyński B. (red.), Jóźwik K. (red.), Metrologia w technikach wytwarzania = Metrology in production engineering : XV Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Techniczna, Łódź-Uniejów, 17-19.09.2014 : materiały konferencyjne., Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź - Uniejów 2014.