„Gdzie ciemno tam przyjemno?” Skażenie światłem a sukces reprodukcyjny roślin

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Rośliny są uzależnione od sygnałów środowiskowych sterujących ich rozwojem. Na przykład światło warunkuje efektywną fotosyntezę oraz rejestrowanie informacji o porze dnia i roku. Sztuczne światło nocą (ALAN) wyraźnie zmienia naturalne cykle światła/ciemności, co wpływa na kondycję fizjologiczną roślin i ich relacje ekologiczne. ALAN może działać bezpośrednio, poprzez modyfikację procesów fizjologicznych, takich jak fotosynteza czy naprawa uszkodzeń powodowanych przez czynniki stresowe, oraz poprzez modyfikowanie przebiegu procesów fenologicznych, takich jak kwitnienie bądź dojrzewanie owoców. Możliwy jest także wpływ pośredni związany ze zmienną reakcją zwierząt wchodzących z roślinami w różne powiązania ekologiczne, zarówno o charakterze antagonistycznym, jak i mutualistycznym. Wszystkie te procesy wpływają na sukces reprodukcyjny roślin, co ma znaczenie biologiczne (stabilność populacji roślinnych, trwałość ekosystemów) oraz ekonomiczne (produkcja żywności).
Plants depend on environmental signals that control their development. For example, light is essential for efficient photosynthesis and for capturing information about the time of day and year. Artificial light at night (ALAN) clearly changes the natural light/dark cycles, which affects the physiological condition of plants and their ecological relationships. ALAN can act directly by modifying physiological processes such as photosynthesis or repairing stress–induced damage, and by modifying phenological processes, eg. flowering or fruit ripening. An indirect influence related to the variable reaction of animals involved in various ecological relationships, both antagonistic and mutualistic, with plants is also possible. All these processes affect the reproductive success of plants, which has biological (stability of plant populations, durability of ecosystems) and economic (food production) importance.

Opis

Słowa kluczowe

ALAN, mutualizm, relacje międzygatunkowe, roślinożerność, zapylanie, ALAN, herbivory, mutualizm, plant–animal interactions, pollination

Cytowanie

Zych M., ,,Gdzie ciemno tam przyjemno?" Skażenie światłem a sukces reprodukcyjny roślin. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem,Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 7-17, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.1.

Kolekcje