Studium przypadku wpływu oświetlenia parku na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu symulacji komputerowej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych ilustrujących wpływ oświetlenia parkowego na emisję strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń. Korzystając z programu komputerowego DIALux 4.13. opracowano trójwymiarowy model parku w Białkowie. Poza rozmieszczeniem alejek parkowych wraz z latarniami dodatkowo w rozważaniach uwzględniono także scenariusze, w ramach których przeanalizowano wpływ budynków oraz roślinności na wartość strumienia świetlnego wysyłanego w kierunku nieboskłonu. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można zauważyć znaczące zmiany natężenia oświetlenia na siatce obliczeniowej w zależności od zamodelowania infrastruktury parku. Obliczenia przeprowadzono równolegle na dwóch komputerach o różniących się mocach obliczeniowych. Uzyskane wyniki obliczeń wskazują, że poza mocą obliczeniową komputera, na czas trwania obliczeń istotny wpływ ma również uwzględnienie w modelu parku roślinności.
The study presents the results of simulation calculations illustrating the impact of park lighting on the emission of the luminous flux into the upper half-space. Using the computer program DIALux 4.13. a three-dimensional model of the park in Białków was developed. In addition to the distribution of park alleys with lanterns, the considerations also include scenarios in which the impact of buildings and vegetation on the value of the luminous flux sent towards the sky. Based on the calculations, there are significant changes in the lighting intensity on the computing grid depending on the modeling of the park’s infrastructure. The calculations were carried out in parallel on two computers with different computing powers. The obtained results of the calculations show that, apart from the computing power of the computer, the duration of the calculations is also significantly influenced by the inclusion of the vegetation park in the model.

Opis

Słowa kluczowe

projektowanie oświetlenia, oprawa oświetleniowa, zanieczyszczenie światłem, park, obserwatorium astronomiczne, lighting design, light fixture, light pollution, park, astronomical observatory

Cytowanie

Tabaka P., Rzezicka K., Studium przypadku wpływu oświetlenia parku na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu symulacji komputerowej. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 115-137, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.7.