Informator (z tematami egzaminów wstępnych) dla kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

1988

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Opis

Sygn. 378.6.41
Wydanie V

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka, Politechnika Łódzka - informator, kierunki studiów na Politechnice Łódzkiej, Lodz University of Technology, fields of study at the Lodz University of Technology, Lodz University of Technology - informer

Cytowanie

Politechnika Łódzka., Kuś A., Kwiatkowska B., Adamiak A., Informator (z tematami egzaminów wstępnych) dla kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1988.