Ocena właściwości optycznych żakardowych dzianin dekoracyjnych

Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Celem naukowym pracy jest identyfikacja barierowości świetlnej żakardowych dzianin dekoracyjnych na podstawie badań teoretycznych opartych na modelu geometryczno-strukturalnym dzianin, który formułuje zależności zapełnienia powierzchniowego splotów funkcji cech stosowanych nitek oraz na podstawie badań eksperymentalnych prowadzonych w oparciu o opracowaną instrumentalną metodykę pomiaru parametrów optycznych dzianin, tj. przepuszczalności, odbicia i porowatości powierzchniowej tekstyliów wzorzystych.
The aim of the thesis was the identification of the light barrier properties of jacquard decorative knitted fabrics on the basis of theoretical research using a geometrical and structural model of knitted fabric. The model formulates the cover factor as a function of thread characteristics and the experimental methodology studies made on the support of the developed instrumental measurement system of optical characteristics, ie. transmittance and reflectance as well as the surface porosity of patterned textiles.[...]

Opis

Słowa kluczowe

dzianina żakardowa, dzianina dekoracyjna, barierowość świetlna, właściwości optyczne, jacquard knitted fabric, decorative knitted fabric, light barrier, optical properties

Cytowanie

Szmyt J., Ocena właściwości optycznych żakardowych dzianin dekoracyjnych. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 72, No. 1216, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, s. 5-61, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2017.72.5-61.