Zachwyt czy przerażenie, czyli co czuje Europejczyk w chińskim mieście?

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

W poniższym artykule prezentowane są idee kształtowania miast oraz współczesne rozwiązania w zakresie ich transformacji i dostosowywania do ludzkiej skali. Omówiono także najważniejsze punkty w przestrzeni miejskiej, na które zwraca uwagę przechodzień oraz kilka przykładów rozwiązań pokazujących, co sprawia, że człowiek czuje się dobrze w danej przestrzeni. Tekst zawiera także informacje o rozwoju Chin pod koniec ubiegłego stulecia, a także liczne spostrzeżenia z podróży po wielkich miastach, czyli Pekinie, Wuhan i Szanghaju. Pokazując walory chińskich miast i ich wady, odpowiemy na pytanie: czego możemy nauczyć się od Chińczyków? Rozwiniemy także myśl o kondycji mieszkańców współczesnych miast-gigantów.
Ideas of reshaping cities and contemporary solutions in the field of their transformation and adjustment to human scale. The most important points in the urban space that a pedestrian pays attention to. A few examples, what makes a person feel good in a given space. A brief outline of China’s history of development at the end of the last century. Observations from travels to 3 of the biggest cities: Beijing, Wuhan and Shanghai. The qualities and disadvantages of Chinese cities. What can we learn from the Chinese? A brief reflection on the development of cities, is this the end of development? Summary to develop the idea of whether people are happy in a big or even bigger city?

Opis

Słowa kluczowe

China, urban space, city, scale, Chiny, przestrzeń, miasto, skala

Cytowanie

Stępczyńska-Motyl W., Zachwyt czy przerażenie, czyli co czuje Europejczyk w chińskim mieście?. W: Łódź U Like 2018. 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury. Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć., Błaszczyk K. (red.), Witkowski W. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 151-162, ISBN 978-83-66287-41-9, doi: 10.34658/9788366287419.16.

Kolekcje