Z wnętrza rośliny do służby środowisku

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (POIR.04.01.02-00-0057/17-00). O pracy konsorcjum realizującego projekt i o ciekawych wynikach badań prowadzonych przez Zespół Biotechnologii Przemysłowej pisze do Życia Uczelni dr hab. inż. Olga Marchut-Mikołajczyk z Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej PŁ, która jest kierownikiem czterech zadań badawczych realizowanych w ramach tego projektu na Politechnice Łódzkiej.

Opis

Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej, nr 156, Czerwiec 2021

Słowa kluczowe

biotechnologia, oczyszczanie środowiska, technologia bioremediacji, projekt BIOREM, biotechnology, environmental clean-up, bioremediation technology, BIOREM project

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 156, s. 34-35 (2021)