Dielectric properties of ferrielectric subphase of liquid crystal MHPOPB

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The antiferroelectric liquid crystal with relatively broad temperature range of ferrielectric subphase was chosen for dielectric investigations of this subphase. In the ferrielectric subphase, collective molecular motions were registered as a ferrielectric Goldstone mode. Theory of ferroelectric Goldstone mode was applied to the registered ferrielectric subphase to obtain rotational viscosity.
Antyferroelektryczny związek ciekłokrystaliczny MHPOPB posiadający szeroki temperaturowy zakres występowania fazy ferrielektrycznej, poddano badaniom dielektrycznym w komórkach o złotych elektrodach. Otrzymane dielektryczne charakterystyki związku są zbliżone do tych, które otrzymano we wcześniejszej pracy w komórkach z elektrodami ITO. Temperaturowe zależności częstości relaksacji i inkrementu dielektrycznego fazy ferrielektrycznej użyto do obliczenia rotacyjnej lepkości charakteryzującej ferrielektryczny mod Goldstone‘a, analogicznie jak dla fazy ferroelektrycznej. Otrzymane wyniki dla fazy ferrielektrycznej są zbliżone do otrzymanych dla fazy ferroelektrycznej innych związków.

Opis

Słowa kluczowe

relaksacja dielektryczna, dielectric relaxations, ferrielectric Goldstone mode

Cytowanie

Scientific Bulletin. Physics, 2013 Vol.34 s.57-64 streszcz.