Influence of electrode material spacing between electrodes on measurement of Kerr constant in castor oil.

Brak miniatury

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The influence of the electrode material and of the spacing between electrodes on Kerr constant in castor oil is investigated. It is shown that the spacing of the electrodes influences the measurement of Kerr constant whereas the electrode material has no influence on the results of the measurement.
Przedstawiono wyniki badań wpływu materiału elektrody oraz odległości pomiędzy elektrodami na pomiary stałej Kerra w oleju rycynowym. Pokazano, że odległość pomiędzy elektrodami wpływa na wyniki pomiaru stałej Kerra oraz że materiał elektrod nie ma na nie wpływu.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2014 Vol.35 s.65-72, streszcz.