4-furanyl and 4-thiophenylbutan-2-one oximes

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Oximes of 4-(furan-2-yl)butan-2-one, 4-(furan-3-yl)butan-2-one, 4-(5-methylfuran-2-yl)butan-2-one, 4-(thiophen-2-yl)butan-2-one, 4-(5-methylthiophen-2-yl)butan-2-one and 4-(3-methyl-thiophen-2-yl)butan-2-one have been synthesized. The sensory analysis revealed interesting and complex properties of methyl furan derivative: green, weed-like, similar to herb and flower of nettle. Replacement of oxygen atom by sulfur one in the aromatic ring resulted in creation of smell associated with food.
W artykule opisano syntezę, charakterystykę spektralną oraz zapachową oksymów 4-(furan-2-ylo)butan-2-onu, 4-(furan-3-ylo)butan-2-onu, 4-(5-metylofuran-2-ylo) butan-2-onu, 4-(tiofen-2-ylo)butan-2-onu, 4-(5-metylotiofen-2-ylo)butan-2-onu oraz 4-(3-metylotiofen-2-ylo)butan-2-onu. Pochodne metylofuranowe okazały się interesujące pod względem zapachowym. Ich zapach można opisać jako: zielony, podobny do ziela i kwiatu pokrzywy. Zastąpienie atomu tlenu, atomem siarki w pierścieniu aromatycznym skutkowało otrzymaniem związków charakteryzujących się zapachem związanym z żywnością.

Opis

Słowa kluczowe

pochodne metylofuranowe, charakterystyka spektralna, oksymy, charakterystyka zapachowa

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2007 nr 71 s.5-11 streszcz.