Architektura w czasach zmian demograficznych. Działalność Studenckiego Koła Naukowego LAB60+ (SKN LAB 60+)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology. Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

The problem of the aging society is an area of SSC LAB 60+’s interest. Students' activities focus on shaping the right environment for the elderly and design through experience – contact with users of the space which is being designed, which affects the awareness of the older people's needs.
Problem starzenia się społeczeństwa jest obszarem zainteresowań SKN LAB 60+. Działania studentów skupiają się na kształtowaniu prawidłowego otoczenia dla osób starszych i projektowaniu poprzez doświadczanie, czyli kontakt z użytkownikami, z miejscem którego dotyczy projekt, co wpływa na świadomość potrzeb osób starszych.

Opis

eng. abstract

Słowa kluczowe

projektowanie uniwersalne, dostępność architektury, projektowanie dla starzejącego się społeczeństwa, studenckie koło naukowe, edukacja przez doświadczanie, universal design, architecture accessibility, universal design, design for an aging society, student research/science club, education through experience

Cytowanie

Dapa P., Dziaduła W., Sosna K., Architektura w czasach zmian demograficznych. Działalność Studenckiego Koła Naukowego LAB60+(SKN LAB 60+). W: Łódź U Like 2019 : 11. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć : monografia, Witkowski Włodzimierz (red. nauk.), Striker Jarosław (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, s. 47-60, ISBN 978-83-66287-80-8, doi: 10.34658/9788366287808.4

Kolekcje