Ekstrakcja białek przy użyciu odwróconych miceli

Brak miniatury

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Odwrócone micele, czyli mikroemulsje typu woda w oleju są trójskładnikowymi systemami, które składają się z wody, cząsteczek surfaktantu i rozpuszczalnika organicznego. Mogą one być wykorzystywane do ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz celem oczyszczania i wydobywania białek i innych cząsteczek. Odwrócone micele są atrakcyjnymi narzędziami w biotechnologii, ponieważ ekstrakcja w tych systemach jest tania, wydajna i łatwo jest w niej powiększać skalę. Wydajność ekstrakcji białek i ich rozpuszczanie w odwróconych micelach zależy od wielu czynników, takich jak pH, siła jonowa czy rodzaj i stężenie surfaktantu. W poniższym artykule przedstawiono proces ekstrakcji białek w odwróconych micelach i ich potencjalne zastosowania. Określono także i omówiono czynniki, które wywierają wpływ na ekstrakcję w układzie ciecz-ciecz.
Reversed micelles, or water-in-oil microemulsions are three-component systems, that consist water, surfactant molecules and organic solvent. They can be used for liquid-liquid extraction to purificate and recovery proteins and other molecules. Reversed micelles are attractive tools for biotechnology because extraction in this systems is cheap, efficient and easy to scale up. Efficiency of protein extraction and solubilization in reversed micelles depends on many factors like pH, ionic strength, surfactant type and concentration. The present review describes the process of protein extraction in reversed micellar systems and shows potential applications of it. It also specify and describe factors that affect liquid-liquid extraction.

Opis

Słowa kluczowe

ekstrakcja białek, odwrócone micele, układ ciecz-ciecz

Cytowanie

Biotechnology and Food Science, 2011 Vol.75 nr 1 s.97-108 sum.