Identyfikacja warunków procesu dziania podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Identyfication of knitting process conditions has been performed on the base of knitting process computer model, during controlled robbing back of thread in the knitting zone on weft-knitting machines. The research was made for linear and non-linear cams with limited needle ascending height in the knitting zone for classical knitting technique as well as Relanit knitting technique. Experimental verification of research results has been made on measuring computer weftknitting machine, concerning threads loading in the knitting zone and sensitivity of knitted-in thread's length to initial tensions change. Construction parameters of optimal cams contours were defined for classical knitting zone and Relanit knitting zone.
W oparciu o komputerowy model procesu dziania dokonano identyfikacji warunków procesu dziania podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki w strefie dziania na szydełkarkach. Badania przeprowadzono dla kształtek liniowych i nieliniowych o ograniczonej wysokości wynoszenia igieł w strefie dziania dla klasycznej techniki dziania i techniki dziania typu Relanit. Na komputerowej szydełkarce pomiarowej dokonano weryfikacji eksperymentalnej wyników badań obciążeń nitek w strefie dziania oraz wrażliwości długości wrabianej nitki na zmianę napięć wstępnych. Zdefiniowano parametry konstrukcyjne optymalnych zarysów kształtek dla klasycznej strefy dziania i strefy dziania typu Relanit.

Opis

Opracowanie jest streszczeniem rozprawy doktorskiej autorki. Promotorem jest dr hab. Krzysztof Kowalski, prof. PŁ.

Słowa kluczowe

proces dziania, przeciąganie zwrotne - strefa dziania, kontrolowane przeciąganie zwrotne nitki, technika dziania typu Relanit, szydełkarka, knitting process, back drag - knitting zone, controlled thread reverse, Relanit knitting technique, crochet machine

Cytowanie

Kłonowska, M., Identyfikacja warunków procesu dziania podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 63, No. 995, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 23-38, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2007.63.23-38.