Informator dla kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

1997

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Opis

Sygn. 378.6.82

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka, kierunki studiów na Politechnice Łódzkiej, informator dla kandydatów na studia na Politechnice Łódzkiej, Lodz University of Technology, fields of study at the Lodz University of Technology, informer for candidates for studies at the Lodz University of Technology

Cytowanie

Politechnika Łódzka., Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Politechniki Łódzkiej., Informator dla kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997.