Self-consistent calculations of the dynamic, thermodynamic and elastic properties of a lattice of atomic crystals

dc.contributor.authorMalinowska-Adamska, Cecylia
dc.contributor.authorSłoma, Piotr
dc.date.accessioned2015-06-03T11:19:23Z
dc.date.available2015-06-03T11:19:23Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractThe application of the self-consistent phonon theory (SCPT) formulated by Plakida and Siklós on the basis of the double-time Green's function method to the atomic crystals: rare gas solids (RGS), quantum crystals (QC) and metallic crystals (MC) is discussed. The special attention is given in theoretical investigation of the dynamic, thermodynamic and elastic properties of fcc and bcc structures using the reduced all-neighbours approximation of SCPT. The interatomic interactions in the mentioned crystals are described by the various models, among them by the generalized (exp,m) Buckingham, (n,m) Lennard-Jones and (exp,exp) Morse self-consistent potentials. The potential parameters are determined self-consistently with the help of the zero-point experimental data: the lattice constant, sublimation energy, compressibility and Debye characteristic temperature. Within numerical calculations we study the influence of the number of "important" shells of neighbours on temperature and pressure variations of the selected physical properties of atomic crystals. The computed results are compared with available experimental data.en_EN
dc.description.abstract
dc.description.abstractW pracy przedstawiono wyniki badań właściwości dynamicznych, termodynamicznych i sprężystych kryształów pierwiastków gazów szlachetnych (RGS) oraz kryształów kwantowych (QC) i metalicznych (MC). Analityczny opis został wykonany w przybliżeniu wszystkich sąsiadów teorii pola samouzgodnionego Plakidy i Siklósa, opartej na metodzie dwuczasowych temperaturowych funkcji Greena. Oddziaływania międzyatomowe w sieci ww. kryształów pierwiastków aproksymowano uogólnionymi 4-parametrowymi krzywymi (exp,m) Buckinghama, (exp,exp) Morse oraz (n,m) Lennarda-Jonesa. Parametry krzywych potencjalnych zostały wyznaczone w funkcji liczby powłok "i" kolejnych sąsiadów (tab. 1 i 2) w oparciu o dane doświadczalne dla stałych sieci, energii sublimacji, ściśliwości oraz temperatury charakterystycznej Debye'a. Szczegółowe obliczenia numeryczne dla odległości najbliższych sąsiadów L, energii wewnętrznej E (tab. 3 i 4) oraz izotermicznego modułu sprężystości BT (tab. 5) dla trzech grup kryształów pierwiastków zostały porównane z danymi doświadczalnymi.pl_PL
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationSci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2007 Vol.28 s.33-44 streszcz.
dc.identifier.issn1505-1013
dc.identifier.otherP-2376
dc.identifier.other0000016653
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1010.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/528
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesSci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2007 Vol.28en_EN
dc.titleSelf-consistent calculations of the dynamic, thermodynamic and elastic properties of a lattice of atomic crystals
dc.title.alternativeWłaściwości dynamiczne, termodynamiczne i sprężyste kryształów pierwiastków w teorii pola samouzgodnionego
dc.typeArtykuł

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Self-consistent_calculations_of_the_Malinowska-Adamska_2007.pdf
Rozmiar:
221.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format