The study of the interactions between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester

Brak miniatury

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The interaction between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester was investigated using UV-Vis absorption and fluorescence methods and the results indicate that an interaction is present in the ground state. Hydrogen bond formation between these two molecules in complexation was illustrated by the computer optimised complex. This theory was supported by the increased fluorescence lifetime decay observed, the Gibbs free energy for complexation and also by the geometry of the complex.
W pracy zbadano oddziaływania pomiędzy naproxenem i N-acetylowym estrem etylowym L-tyrozyny metodami spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis i fluorescencyjnymi. Wyniki wskazują na istnienie interakcji między cząsteczkami w stanie podstawowym. Powstawanie wiązania wodorowego pomiędzy tymi dwoma molekułami zobrazowane zostało poprzez komputerową optymalizację kompleksu. Teorię tą potwierdza wydłużenie czasu życia fluorescencji kompleksu, energia kompleksowania Gibbsa oraz geometria cząsteczki kompleksu.

Opis

Słowa kluczowe

metoda spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis, wiązania wodorowe, N-acetylowy ester etylowy L-tyrozyny, naproxen

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2006 z.70 s.23-36 streszcz.