Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych, nr 002(11)/2020 (październik)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Opis

Sekretarz redakcji: Alicja Czyżniak
Redakcja techniczna: ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska
Skład i łamanie: ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska
Projekt graficzny: Aleksandra Idzikowska
Redaktor: Piotr Zając
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Publikacje nie są stanowiskiem Politechniki Łódzkiej, odzwierciedlają wyłącznie poglądy i opinie autorów tekstów.
Współpraca: S. Scheibel, A. Derlukiewicz, A. Naglik, A. Naglik, Z. Głąb, A. Gutowska, A. Polak-Sopińska, M. Wróbel-Lachowska, A. Mączewska, A. Peliszko, P. Stecz, D. Kamińska, A. Jastrzębska, G. Zwoliński, A. Laska-Leśniewicz
Zdjęcie na okładce: Kacper Giercuszkiewicz

Słowa kluczowe

Cytowanie

Kolekcje