Modelowanie 3D : AutoCad 2010 PL

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

(...) Do tworzenia wirtualnej postaci urządzenia nieodzowne jest odpowiednie oprogramowanie, a w przypadkach rozbudowanych projektów również wysokowydajne stacje robocze, które będą w stanie, w odpowiednio krótkim czasie, przeprowadzić wymagane obliczenia. Celem naszym będzie poznanie oprogramowania pozwalającego na pracę w przestrzeni trójwymiarowej w takim stopniu, aby móc rozpocząć samodzielną pracę, poznać najistotniejsze narzędzia programu i wykonać proste projekty. Podręcznik ten został przewidziany jako przewodnik pozwalający na przyswojenie sobie zasad tworzenia modeli trójwymiarowych za pomocą programu AutoCAD 2010 w polskiej wersji językowej. Przyjęto, że użytkownik niniejszego podręcznika poznał wcześniej zasady tworzenia rysunku dwuwymiarowego w programie AutoCAD, zatem jest zapoznany z narzędziami umożliwiającymi tworzenie rysunków w postaci elektronicznej w zakresie odpowiadającym kursowi obsługi programu stopnia podstawowego i średniozaawansowanego, co odpowiada zakresowi autoryzowanych kursów: AutoCAD 2010 Essentials oraz AutoCAD 2010 Intermediate. Autoryzowany kurs modelowania przestrzennego o nazwie Creatżng and Presentżng 3D Models zawiera zagadnienia związane z tworzeniem modeli trójwymiarowych oraz z wizualizacją modeli w zakresie udostępnianym w programie AutoCAD. Zakres materiału zawarty w podręczniku został ograniczony do pierwszej części kursu, czyli do zagadnień związanych z zasadami tworzenia i edytowania modeli 3D oraz do poznania narzędzi niezbędnych do pracy w przestrzeni trójwymiarowej. Autor przewiduje przeniesienie zagadnień związanych z wizualizacją przestrzeni 3D do osobnego podręcznika.(...)

Opis

Red. naukowy Wydziału : Ostalczyk, Piotr
Politechnika Łódzka - podręczniki akademickie

Słowa kluczowe

AutoCAD (oprogramowanie) - podręczniki akademickie, budowanie modeli trójwymiarowych, praca w przestrzeni trójwymiarowej, modelowanie przestrzenne, AutoCAD (software) - academic textbooks, building three-dimensional models, work in three-dimensional space, spatial modeling

Cytowanie

Szczerbanowski R., Modelowanie 3D : AutoCad 2010 PL., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-372-3.