Analiza wpływu składu surowcowego wyrobów odzieżowych na wybrane parametry fizjologiczne człowieka

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy przeprowadzono analizę wpływu składu surowcowego odzieży na parametry elektromiograficzne mięśni użytkownika. Materiał badań stanowiła odzież wykonana z tkanin lnianych, poliestrowych oraz mieszankowych lniana - poliestrowych. Analizie poddano odpowiedzialne za kreowanie komfortu właściwości tkanin przeznaczonych na odzież oraz parametry mikroklimatu w strefie skóra - odzież. Parametry elektromiograficzne mięśni obu kończyn górnych rejestrowano metodą EMG przed i po pięciogodzinnym osłonięciu ciała badaną odzieżą. Analizę wyników badań przeprowadzono z użyciem metod statystycznych dla zmiennych powiązanych i niezależnych. W oparciu o rezultaty badań stwierdzono, iż odzież wytworzona z tkanin poliestrowych jest przyczyną zmian parametrów elektromiograficznych mięśni, świadczących o wystąpieniu zjawiska desynchronizacji jednostek ruchowych. W przypadku odzieży lnianej, zmian o charakterze desynchronizacji, nie stwierdzono.
The aim of the doctoral research was to prove the hypothesis claiming that clothing made of different raw materials, due to their different ability to effect sweating intensity, skin temperature and collecting electrostatic charges on the clothing surf ace, to various extent influences myographic parameters of user's muscles. During the study the fabric properties responsible for creating comfort and microclimate parameters in the skin-clothing sphere were analyzed. It was assumed that hygienic and electrostatic parameters, by creating specific microclimate, in certain ambient conditions and physical activity of the user' s can affect the electromyographic records of muscle moving units. These fabric properties depend on numerous factors, such as: raw materiał composition, fibre properties, type of yarn used in production and fabric structure. In order to reduce the number of variables, the study focused only on the influence of raw materiał composition on muscle tension, where tests were done on similar parameters of yarn, fabric and clothing for all types of tested raw materials. The verification of the hypothesis required testing clothes both for fabric properties and electromyographic testing of selected volunteers in the conditions of wearing the clothing. The clothes were made of two basie kinds of raw material: flax and polyester fibres as well as their blends - in ratio 75% flax/25% polyester fibre, 50% flax/50% polyester fibre and 25% flax/75% polyester fibre. For selected research materiał methodology was chosen to study the effect of clothing on electromyographic parameters of muscles. The records were taken from muscles of upper limbs of the same group of subjects before and after 5-hour-covering the bodies with the tested clothing. In the study values of electromyographic records were compared according to statistical methods used for dependent and independent variables. As a result of the tests the phenomenon of influence of clothing made of specific raw materiał on myographic parameters of muscles was identified. Drawing from the results, the following conclusions can be made: 1. Clothing made of linen fabrics cause change in electromyographic parameters of users' muscles to minimal ex tent. The slight changes that occur result from natural increase of human skin temperature, what happens during covering the body with clothes. The changes do not have desynchronizating character. 2. Clothing made of polyester fabrics is a elear cause of changes in myographic records of muscles in the subjects after 5-hour-covering the bodies with the tested clothing, what proves existence of desynchronization of muscle units. 3. Threshold value of polyester share in the blend with linen fibres is 25%. Clothing of such composition of raw materials does not cause desynchronization of healthy muscle units and at the same time provides optimal comf ort for the u ser. The results of the study demonstrated that the hypothesis is justified.

Opis

Streszczenie pracy doktorskiej. Promotor: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

Słowa kluczowe

odzież, parametry elektromiograficzne mięśni, zjawisko desynchronizacji, tkanina lniana, tkanina poliestrowa, badanie odzieży, clothing, muscle electromyographic parameters, the phenomenon of desynchronization, linen fabric, polyester fabric, clothing examination

Cytowanie

Zimniewska, M., Analiza wpływu składu surowcowego wyrobów odzieżowych na wybrane parametry fizjologiczne człowieka. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 63, No. 995, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 139-159, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2007.63.139-159.