Wpływ zanieczyszczenia sztucznym światłem na ptaki – podsumowanie badań

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Sztuczne oświetlenie jest jednym z najczęściej nadużywanych dóbr cywilizacyjnych, które w znacznym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne. Ptaki są organizmami, których funkcjonowanie zarówno w ciągu doby, jak i roku jest istotnie regulowane naturalnymi cyklami światła. Posiadają fotoreceptory zlokalizowane nie tylko w siatkówce, ale także w różnych częściach mózgu, co czyni je szczególnie wrażliwymi na światło. Z tego względu zanieczyszczenie sztucznym światłem jest czynnikiem istotnie zaburzającym prawidłowe funkcjonowanie ptaków. Badania udowadniają, że ekspozycja na światło w nocy znacząco wpływa na sen, lęgi, kondycję, metabolizm, odporność, stres, migracje oraz wiele innych aspektów życia ptaków. Światło jest także jednym z czynników znacząco zwiększających śmiertelność ptaków, a także ograniczającym zasięgi ich występowania. Wyniki te udowadniają jak istotne jest ograniczanie emisji zanieczyszczenia sztucznym światłem, które jest jednym z największych zagrożeń dla bioróżnorodności na świecie.
Artificial lighting is one of the most abused benefits of civilization, which significantly affects the natural environment. Birds’ daily and annual activities are strongly regulated by sunlight. They possess a wide range of photoreceptors located in several tissues in the brain, not only in the retina, which makes them particularly sensitive to light. For this reason, ecological light pollution significantly disrupts their natural rhythms. Research provides that exposure to light at night affects sleeping behaviour, breeding, fitness, metabolism, immunity, stress, migration, and many other aspects of birds’ life. Light is also one of the factors significantly increasing bird mortality, as well as limiting the ranges of their occurrence. This proves how important it is to reduce the emission of artificial light pollution, which is one of the greatest threats to biodiversity in the world.

Opis

Słowa kluczowe

ptaki, zanieczyszczenie światłem, rytmy dobowe, rytmy roczne, śmiertelność, birds, light pollution, circadian rhythms, annual rhythms, mortality

Cytowanie

Skorb K., Wpływ zanieczyszczenia sztucznym światłem na ptaki – podsumowanie badań. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 55-76, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.4.

Kolekcje