The origin of the interaction responsible for the difference of hole mobility of thwo derivatives of anthracene

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Hole mobility of the layers built from two anthracene derivatives differing in the substitution of the central benzene ring, i.e. anthrone substituted with only one keto group and anthraquinone substituted with two keto groups differs by one order of magnitude despite the fact that both have almost identical crystal structure. We ascribe this difference to existence of an additional intermolecular interaction arising in the layer of anthrone.
Wykazano, w przypadku antronu i antrachinonu będących pochodnymi antracenu podstawionego w środkowym pierścieniu jedną lub dwiema grupami ketonowymi obserwuje się jedynie małe i prawie identyczne zmiany aromatycznej energii stabilizacji (w zakresie 1%). Oba rozpatrywane związki mają prawie identyczną strukturę krystaliczną. Jednakże ruchliwość dziur w antronie jest o jeden rząd wyższa niż w antrachinonie, niezależnie, czy jest badana w warstwach amorficznych, quasi-amorficznych czy też krystalicznych. Dlatego też jedynym źródłem obserwowanej doświadczalnie różnicy ruchliwości nośników ładunku może być obecność dużego momentu dipolowego cząsteczki antronu w porównaniu do małej wartości momentu dipolowego cząsteczki antrachinonu.

Opis

Słowa kluczowe

anthrone, anthraquinone, DFT calculations, mobility, antron, antrachinon, mobilność

Cytowanie

Kania S., Kuliński J., Sikorski D., The origin of the interaction responsible for the difference of hole mobility of thwo derivatives of anthracene. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1224, Vol. 39, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, s. 27-35, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2018.39.27-35.