Two-dimensional deformations in twisted flexoelectric nematic cells.

Brak miniatury

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Electric field induced deformations occurring in twisted nematic cells filled with liquid crystalline material possessing flexoelectric properties were simulated numerically. The aim of computations was to compare the two-dimensional periodic deformations with one-dimensional distortions reported in our earlier paper occurring in the same cells. It was found that the periodically deformed structures have lower free energy counted per unit area of the layer than the one-dimensional deformations.
Przeprowadzono symulacje wywołanych polem elektrycznym odkształceń występujących w skręconych warstwach nematyków posiadających właściwości fleksoelektryczne. Ich celem było porównanie deformacji dwuwymiarowych z deformacjami jednowymiarowymi tych samych warstw, opisanymi we wcześniejszym artykule. Stwierdzono, że struktury przestrzennie okresowe mają niższą energię niż deformacje jednowymiarowe.

Opis

Institute of Physics, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Lodz University of Technology
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka

Słowa kluczowe

twisted nematic, flexoelectricity, periodic patterns, skręcony nematyk, właściwości fleksoelektryczne, dwuwymiarowe odkształcenia, struktury przestrzennie okresowe, deformacje dwuwymiarowe, deformacje jednowymiarowe

Cytowanie

Scientific Bulletin. Physics, 2016 Vol.37 str. 21-30