Microscopic investigations of Shisr 007 meteorite

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Elemental composition, mineral composition and microstructure of Shisr 007 meteorite found in 2001 have been studied by analytical electron microscopy. It was established that the main meteorite minerals: olivines, pyroxenes, troilite, and graphite identified in the sample represent extraterrestrial minerals typical of olivine-pyroxene achondrites. Chemical and mineral composition, and texture confirm previous classification of this achondrite as ureilite.
Badano skład pierwiastkowy, skład mineralny i mikrostrukturę meteorytu pustynnego Shisr 007 wykrytego w Omanie w 2001 roku. Do badań wykorzystywano analityczną mikroskopię elektronową. Ustalono, że zarówno skład pierwiastkowy, jak i skład mineralny, a także mikrostruktura tego nowego materiału pozaziemskiego potwierdzają jego przynależność do urelitów. Stwierdzono, że zawartość fajalitu w pewnych oliwinach jest wyższa, a zawartość wollastonitu w pewnych piroksenach jest wyższa lub niższa niż poprzednio ustalono. Ureilit Shisr 007 uległ prawdopodobnie utlenieniu podczas wietrzenia na Ziemi.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2009 Vol.30 s.73-83 streszcz.