Badania nad wytworzeniem funkcjonalnych nanomateriałów w postaci dyspersji wodnych i ich depozycją na podłoża tekstylne

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy skoncentrowano się na opracowaniu materiałów drukarskich w postaci wodnych dyspersji nanocząstek, nadających tekstyliom właściwości wielofunkcjonalne- bakteriostatyczne, antystatyczne i sensoryczne. Podjęto próbę opracowania procedur wytworzenia nanomateriałów o wzmiankowanych właściwościach w postaci dyspersji wodnych, przydatnych do aplikacji w druku cyfrowym i filmowym. Analizując, na podstawie doniesień literaturowych, możliwości wielofunkcyjnej aktywności nanomateriałów, w pracy uwagę skoncentrowano na dyspersjach wodnych: polipirolu, kompleksu polipirolu i dibutyrylochityny oraz na dyspersji wodnej nanorurek węglowych. W celu weryfikacji przydatności, w zastosowanych technikach druku, otrzymane dyspersje wodne charakteryzowano pod kątem właściwości istotnych dla uzyskania dobrych efektów jakościowych wydruków, takich jak: wielkość zdyspergowanych cząstek, lepkość kompozycji aplikowanych na podłoże tekstylne, zwilżalność podłoża tekstylnego, zawartość substancji czynnej w nadruku oraz trwałość jej związania z podłożem. Przedstawione w pracy wyniki badań i wyprowadzone wnioski mogą stanowić podstawę do opracowania produktów tekstylnych o wielofunkcjonalnej aktywności z wykorzystaniem technik drukarskich. Stanowić mogą również źródło informacji do kontynuacji badań nad funkcjonalizacją podłoży tekstylnych.
The aim of this study was to development of printing materials in the form of aqueous dispersions of nanoparticles, giving multifunctional properties to textiles: bacteriostatic, antistatic and sensory. It was attempted to develop procedures for production of nanomaterials’ possessing with the aforementioned properties in the form of aqueous dispersions applicable in digital and screen printing. After analyzing the literature concerning the potential for multifunctional activity of nanomaterials, the attention was focused on the research of aqueous dispersions of: polypyrrole, polypyrrole and dibutyrylchitin complex, as well as on aqueous dispersion of carbon nanotubes. Analyzing the efficiency of the manufactured aqueous dispersions of nanomaterials in the range of giving the assumed multifunctional properties to textiles the quality, and durability of the obtained printouts, in the research of the modification process the aqueous dispersions of nanomaterials and the textile matrix was additionally taken into consideration, while using several properly selected auxiliary substances. The results of research and conclusions presented in this work can provide the basis for the development of multifunctional activity textile products with the use of printing techniques. They may also constitute a source of information for further research concerning functionalization of textile substrates.

Opis

Słowa kluczowe

nanomateriały, dyspersja wodna, podłoża tekstylne, materiały drukarskie, nanomaterials, aqueous dispersion, textile substrates, printing materials

Cytowanie

Skrzetuska E., Badania nad wytworzeniem funkcjonalnych nanomateriałów w postaci dyspersji wodnych i ich depozycją na podłoża tekstylne. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 70, No. 1189, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 101-118, ISSN 0076-0331, doi:10.34658/tex.2014.70.101-118.