Dielectric and optical properties of liquid crystal 1H6Bi

Brak miniatury

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Recently synthesized antiferroelectric liquid crystal 1H6Bi shows special optical properties related to change in handedness of the ferroelectric helix. The broadband dielectric measurements of this compound has been carried out, a number of dielectric relaxation modes corresponding to various temperatures and LC phases have been detected. The characteristic parameters of these modes are presented and compared with the optical data.
Ostatnio zsyntetyzowany antyferroelektryczny ciekły kryształ 1H6Bi wykazuje szczególne właściwości optyczne związane ze zmianą znaku skręcalności helisy ferroelektrycznej. W pracy przedstawiono wyniki badań dielektrycznych związku 1H6Bi. W obrębie fazy ferroelektrycznej i antyferroelektrycznej zarejestrowano kilka modów relaksacyjnych i przedstawiono ich charakterystyki. Otrzymane wyniki badań dielektrycznych porównano z wynikami badań optycznych badanego związku.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Scientific Bulletin. Physics, 2012 Vol.33 s.113-123 streszcz.