Informator IMP-PŁ : Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej 1970-1980

Ładowanie...
Miniatura

Data

1983

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Informator zawiera dane dotyczące działalności Instytutu w dziesięcioleciu 1970-1980. Adresowany jest do instytucji i osób współpracujących z naszym Instytutem, bądź też zainteresowanych informacjami o poszczególnych elementach i wynikach jego działalności. Stanowi równocześnie podsumowanie dziesięcioletniej historii Instytutu - jego osiągnięć badawczych i dydaktycznych.

Opis

Sygn. 378.662(438)1f

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych, Lodz University of Technology, Institute of Turbomachinery

Cytowanie

Politechnika Łódzka., Instytut Maszyn Przepływowych., Informator IMP-PŁ : Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej 1970-1980., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1983.