#EKOlogicznie z Politechniką Łódzką

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Nowy cykl popularnonaukowy na Politechnice Łódzkiej jest poświęcony ekologii. W spotkaniach odbywających się co dwa tygodnie eksperci z różnych dyscyplin radzą, jak stać się bardziej świadomym konsumentem, oczywiście prezentują również badania naukowe prowadzone na PŁ, służące środowisku. Inicjatywa cieszy się popularnością wśród widzów oraz zainteresowaniem ze strony mediów.

Opis

Autorka artykułu jest pracownikiem Działu Promocji.
Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej, nr 155, Luty 2021

Słowa kluczowe

Politechnika Łódzka - ekologia, Lodz University of Technology - ecology

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 155, s. 11 (2021)

Kolekcje