Naukowcy z PŁ zbadali jakość masek ochronnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ przeprowadził na prośbę Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi badania właściwości ochronnych masek, które zostały uszyte przez łódzkich społeczników i łódzkie firmy. Zespół pod kierunkiem prof. Izabelli Krucińskiej określił zdolność filtracyjną masek, wyznaczając przenikanie mgły oleju parafinowego i analizując stopień oddychania w warunkach przepływu przez testowaną maskę strumienia zanieczyszczonego powietrza. Głównym celem było określenie jakości i wskazanie najlepszych modeli masek, które mogłyby być wykorzystywane do użytku prywatnego. [...]

Opis

Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 152, lipiec 2020

Słowa kluczowe

maski ochronne - właściwości, maski ochronne - badania, maski ochronne w ocenie naukowców z Politechniki Łódzkiej, jakość masek ochronnych

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 152, str. 37 (2020)