Essential oil composition and plant-insect relations in scots pine (Pinus sylvestris L.)

Brak miniatury

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology. Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

A review of methods of isolation, chemical composition and biological activity of essential oil of different organs of Scots pine (Pinus sylvestris) was presented. The data on relation between herbivorous insects and plant were also reviewed.
Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej metod izolowania, składu chemicznego oraz właściwości biologicznych olejku eterycznego z różnych organów sosny pospolitej (Pinus sylvestris). Omówiono interakcje między rośliną a jej szkodnikami - roślinożernymi owadami.

Opis

Słowa kluczowe

sosna pospolita, olejki eteryczne, metoda izolowania

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2007 nr 71 s.71-94 streszcz.