Collagen hydrolysates as a new diet supplement

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej właściwości hydrolizatów kolagenu stosowanych jako suplementy diety. Aktywność biologiczna i oddziaływanie prozdrowotne hydrolizatów białek kolagenowych zostały udowodnione naukowo, zwłaszcza w leczeniu chorób zwyrodnieniowych kości i stawów oraz poprawie kondycji skóry, włosów i paznokci. Wysoka tolerancja pacjentów na spożywane hydrolizaty kolagenu w długim czasie powoduje, iż są one atrakcyjnym prozdrowotnym suplementem diety.
Paper reviews literature data connected with properties of collagen hydrolysates applied as diet supplements. Biological and health promoting activity of collagen derived peptides has been well documented in many studies, especially for the therapeutical treatment of bones and joints diseases as well as for the improvement of skin, hair and nails conditon. High tolerance of patients for long-term ingested collagen hydrolysates make them attractive for use as health promoting diet supplement.

Opis

Słowa kluczowe

hydrolizat kolagenu, suplement diety, choroby zwyrodnieniowe kości, choroby stawów

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2009 z.73 s.83-92 streszcz.