Instrumentalna metoda oceny pillingu płaskich wyrobów włókienniczych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Instrumental method of pilling assessment is based on computer processing and analysis of the images of textile fabric samples. The principle of method consists in taking an image of fabric sample under defined conditions of machine vision scene, performing an image processing operation using RGB channel’s mix algorithm, making an image segmentation and calculating the value of the degree of surface filling by pilling. The degree of surface filling by pilling is the ratio of surface area occupied by the pilling to the total surface area of the sample. This paper presents the construction of a measuring stand and the procedure for pilling measurement using instrumental method. Then the qualitative model of the method was defined and potential factors, which may influence the measurement results, were identified and examined. These factors include adjusting parameters of measuring stand and environmental conditions. Furthermore, the metrological characteristics analysis of instrumental method was conducted as regards discrimination threshold and sensitivity. The analysis of adequacy of both instrumental and standard, organoleptic method shows that the test results obtained with both methods are closely correlated.
W niniejszym referacie jest opisana instrumentalna metoda oceny intensywności pillingu płaskich wyrobów włókienniczych. Obecnie w praktyce laboratoryjnej jest stosowana organoleptyczna, subiektywna metoda oceny zjawiska pillingu, zawarta m.in. w normach PN-EN ISO 12945-1/2:2002. Celem pracy było opracowanie i scharakteryzowanie w ujęciu metrologicznym nowej, instrumentalnej metody oceny pillingu opartej na komputerowym przetwarzaniu i analizie obrazu spillingowanej próbki. W pracy została przedstawiona budowa stanowiska pomiarowego oraz procedura pomiaru pillingu. Następnie został określony model jakościowy metody, zostały zidentyfikowane i zbadane czynniki mogące mieć potencjalny wpływ na wyniki pomiaru. Zostały także określone metrologiczne cechy metody instrumentalnej, jak czułość, próg pobudliwości. Została także zbadana zależność korelacyjna z wynikami uzyskanymi metodą znormalizowaną.

Opis

W serii gł. Nr 1158

Słowa kluczowe

textile fabric's pilling, objective assessment of fabric pilling, computer image analysis, płaskie wyroby włókiennicze, mechacenie i pilling, metoda skrzynkowa

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo., 2012 z.69 s.5-24 sum.