Wpływ rodzaju kreowanego produktu i pozycji rynkowej polskich przedsiębiorstw odzieżowych na proces podejmowania decyzji strategicznych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Przełom XX i XXI wieku to okres zmian w krajowej gospodarce. Najważniejsze to: transformacja ustrojowa w 1989 r., przystąpienie Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE) w 1998 r. oraz do UE w 2004 r. Nie wszystkie firmy odzieżowe okazały się w równym stopniu podatne na zmiany systemowe. Funkcjonując w tych samych realiach rynkowych część z nich kontynuowała swój rozwój, a część uległa marginalizacji. Stało się to przesłanką do badań diagnozujących źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw odzieżowych na JRE.
In 2003, questionnaire surveys were conducted to diagnose the sources of comparative advantages of the Polish clothing manufacturers. The domestic market was then past economic transition and consolidation with the Single European Market that lifted customs barriers between Poland and and the EU member states. Very soon, many domestic producers of clothing disappeared from the market, however new organizations emerged and grew in the same market environment. Owing to her professional position, the author of the dissertation was able to observe also the ltalian and German clothing industries that continue to be significant branches of manufacturing in these countries. The outlined events were the reason that encouraged research defined by the subject of the dissertation. The research outcomes allowed to identify the weak and strong points of the domestic producers of clothing, as well as the threats and opportunities resulting from extemal economic determinants

Opis

Opracowanie jest streszczeniem fragmentu pracy doktorskiej pt. Źródła przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu odzieżowego na JRE. Promotorem pracy jest prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwa odzieżowe - Polska, decyzje strategiczne - polski rynek odzieżowy, kreowanie produktu, clothing companies - Poland, strategic decisions - Polish clothing market, product creation

Cytowanie

Grandys E., Wpływ rodzaju kreowanego produktu i pozycji rynkowej polskich przedsiębiorstw odzieżowych na proces podejmowania decyzji strategicznych. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 63, No. 995, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 5-21, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2007.63.5-21.