Włókiennictwo 2020+

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Od ponad 2 lat Politechnika Łódzka wraz partnerami realizuje projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+. Jego głównym celem jest zwiększenie stopnia konkurencyjności oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie włókiennictwa. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest prof. Izabella Krucińska, która jest dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych. Działania w projekcie zmieniły zarówno infrastrukturę Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, jak i rozwijają prowadzone tu badania.

Opis

Autorka artykułu jest pracownikiem Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych - Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 152, lipiec 2020

Słowa kluczowe

Innowacyjne Włókiennictwo 2020 +, innowacje w włókiennictwie, otwarcie nauki na biznes, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - Politechnika Łódzka, innovations in textile industry, opening science to business, Faculty of Material Technologies and Textile Design - Lodz University of Technology

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 152, str. 10-11 (2020)