Rozwój rynków energii elektrycznej

Abstrakt

[...] Przedstawiamy przejście elektroenergetyki do działania w warunkach konkurencyjnych i wynikające z tego koszty, a w szczególności koszty osierocone. Wprowadzenie rynku energii elektrycznej powoduje konieczność opracowania nowych metod planowania inwestycji oraz oceny ich opłacalności. W książce tej przedstawiamy możliwe strategie inwestycyjne w warunkach rynkowych. Skuteczne procedury planowania pracy jednostek wytwórczych są podstawą działania każdego rynku bilansującego. Polski rynek bilansujący dnia następnego działa w oparciu o skuteczne metody planowania oparte na optymalizacji liniowo-binarnej. Jest to jeden z najnowocześniejszych systemów optymalizacji na świecie. Kluczowym elementem działania na rynku energii elektrycznej jest przewidywanie cen. Prezentujemy zastosowanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania cen energii elektrycznej w warunkach rynkowych. Zarządzanie ograniczeniami w warunkach rynkowych jest jednym z trudniejszych problemów przed jakimi stają projektanci rynków energii elektrycznej. Przedstawiamy metody zarządzania tymi ograniczeniami mogące mieć zastosowanie zarówno do zarządzania ograniczeniami wewnątrz systemów, jak również w przypadku przepływów transgranicznych.Ograniczenie zużycia energii jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. Zastosowanie mechanizmów rynkowych do zmniejszenia zużycia energii może mieć formę tzw. Białych Certyfikatów z możliwością obrotu tymi certyfikatami. Systemy takie były pilotowa wprowadzone we Włoszech i Anglii, a obecnie Komisja Europejska zamierza rozszerzyć ich stosowanie.

Opis

Opracowanie w języku polskim Grażyna Michalik-Mielczarska.
Książka była wydana w jęz. ang. (Development of electricity markets), jako wydawnictwo towarzyszące II Międzynarodowej Konferencji " Europejski Rynek energii elektrycznej - EEMO5. Wyzwania zjednoczenia".

Słowa kluczowe

elektroenergetyka - konferencje, rynek energii elektrycznej, metoda sztucznej inteligencji, prognozowanie cen, białe certyfikaty, electroenergetics - conferences, electricity market, method of artificial intelligence, price forecasting, white certificates

Cytowanie

Anders G., Belmans R., D'haeseleer W., Kasprzyk S., Meade R., Meeus L., Mielczarski W., Oikonomou V., Patel M., Purchała K., Szablewski A., Wesołowski I., Rozwój rynków energii elektrycznej., Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-921636-9-9.