Kwas muraminowy znany i nieznany

Brak miniatury

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W pracy opisano stan wiedzy na temat specyficznej cząsteczki zwanej kwasem muraminowym, która występuje w polisacharydach ścian komórkowych bakterii i zarodników. W pracy omówiono jego strukturę, występowanie, właściwości fizykochemiczne, funkcje i przemiany, rolę biologiczna i fizjologiczną oraz metody analizy.
The review describes present knowledge about the very specific molecule namely muramic acid which is an important constituent of bacteria cell walls. Details about physical and chemical characterization are presented with its physiological and biological roles, synthesis, bioconversion. Methods of analytical determination are also described.

Opis

Słowa kluczowe

kwas muraminowy, aminocukier, ściana komórki bakteryjnej, zarodniki bakteryjne

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2008 nr 72 s.105-118 sum.