Raport z XX Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2018

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Artykuł opowiada o wyprawie studentów drugiego roku architektury z Politechniki Łódzkiej na praktyki z inwentaryzacji architektonicznej na Ukrainie Zachodniej. W tekście zostają przedstawione główne cele naszej wyprawy, nasze przygotowania do niej, relacje z podróży oraz podsumowanie naszych doświadczeń. Wyprawę można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to dokonanie inwentaryzacji cerkwi. Drugi to wędrówka w Karpaty, gdzie przez kilka dni obcowaliśmy z dziką, mającą niemal charakter pierwotny przyrodą na huculskiej Połoninie.
The article is about an expedition of second-year students of architecture from the Lodz University of Technology to practice architectural inventory in Western Ukraine. The text presents the main goals of our expedition, our preparation for it, reports from the trip and a summary of our experiences. The expedition can be divided into two stages. The first one is to make an inventory of the orthodox churches. The second is a hike to the Carpathian Mountains, where for a few days we interacted with wild, almost primeval nature, in the Hutsul Polonin.

Opis

Słowa kluczowe

architectural inventory, Western Ukraine, orthodox churches, Hutsul Polonin, cerkiew, inwentaryzacja, badania etnograficzne, Huculszczyzna

Cytowanie

Strzelczyk M., Lis P., Raport z XX Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2018. W: Łódź U Like 2018. 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury. Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć., Błaszczyk K. (red.), Witkowski W. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 87-95, ISBN 978-83-66287-41-9, doi: 10.34658/9788366287419.10.

Kolekcje