Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do oceny jednorodności struktury wybranych tkanin

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy podjęto próbę określenia nowych parametrów opisu i metodyki oceny jednorodności struktury tkaniny. Jednorodność zdefiniowano jako powtarzalność najmniejszego wycinka ( raportu splotu) oraz powtarzalność zbioru tych elementarnych wycinków. Celem rozprawy było opracowanie metody do oceny jednorodności struktury dla tkanin, w których ta własność jest jedną z najważniejszych (tkaniny barierowe, filtry przemysłowe, inne) z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu.
In this thesis an attempt was undertaken to de fine new parameters of fa brie structure homogeneity assessment and methodology. Homogeneity is defined as repeatability of the smallest segment (weaving repeat) and repeatability collection of these segments. The objective of this thesis was to prepare the method for assessment homogeneous structure of textiles, for which this property is the most important (barrier textiles, industry filters and others) using digital image analysis.

Opis

Opracowanie jest streszczeniem rozprawy doktorskiej autorki. Promotorem jest Prof. dr hab. inż. Józef Masajtis.

Słowa kluczowe

jednorodność struktury tkaniny, komputerowa analiza obrazu - włókiennictwo, ocena jednorodności struktury tkaniny, uniformity of the structure of the fabric, computer image analysis - textiles, assessment of the homogeneity of the fabric structure

Cytowanie

Owczarek M., Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do oceny jednorodności struktury wybranych tkanin. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 63, No. 995, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 39-52, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2007.63.39-52.