Immobilized antibodies for biosensoric detection of protein food allergens in grocery products

dc.contributor.authorBartos, Adrian
dc.contributor.authorLeszczyńska, Joanna
dc.date.accessioned2015-06-03T11:11:20Z
dc.date.available2015-06-03T11:11:20Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractThe following work describes theoretical background for antibody immobilization and exemplifies solutions, which can be applied when designing a test for the presence of food allergens in groceries. Symptoms of an allergy occur as a consequence of ingestion of foods whose components show antigenic properties. Detection of allergenic proteins is being done mainly with the use of immunometric assays). First biosensor systems were composed of specific antibodies immobilized on polystyrene plate. Further steps were taken release functional groups of the matrix polymer so that the antibody binding is less random (nitrocellulose) and remains more stable. Then, there were complex matrices capable of binding an antibody with higher density and reduced denaturating effect (polycaprolactam) as well as elaborate chemical structures, known as "Self-assembled layers". Physical distance between both elements is favorable and allows to minimize disturbance from steric effects. Due to the use of a messenger coupled to the antibody results can be obtained.en_EN
dc.description.abstractW pracy przedstawiono teoretyczne podstawy tematu immobilizacji przeciwciał oraz opisano rozwiązania, które mogą zostać zastosowane przy projektowaniu testu na obecność alergenów w produktach żywnościowych. Objawy alergii są konsekwencją spożycia produktów zawierających elementy o własnościach alergennych. Oznaczanie alergennych białek wykonuje się głównie z użyciem metod immunometrycznych. Pierwsze biosensory składały się ze specyficznych przeciwciał unieruchomionych na płytce polistyrenowej. Później podejmowano kroki w celu uwolnienia chemicznych grup funkcyjnych w polimerze matrycowym tak, aby wiązanie przeciwciała odbywało się z mniejszą przypadkowością (nitroceluloza) i było bardziej stabilne. Następnie opracowano złożone matryce zdolne do wiązania z wyższą gęstością i ograniczonym efektem denaturacyjnym (polikaprolaktam) oraz skomplikowane struktury znane jako warstwy SAM (self-assembled layers - ang.). Duży dystans pomiędzy przeciwciałem a matrycą jest korzystny, gdyż pozwala zminimalizować straty z tytułu efektów sterycznych. Transducer łączony na stałe do przeciwciała pozwala rejestrować wyniki reakcji wiązania.pl_PL
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2010 z.74 s.75-87 streszcz.
dc.identifier.issn1509-7013
dc.identifier.other0000030621
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1081.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/260
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectimmobilizacja przeciwciałpl_PL
dc.subjectalergiapl_PL
dc.subjectalergenne białkapl_PL
dc.subjectmetoda immunometrycznapl_PL
dc.titleImmobilized antibodies for biosensoric detection of protein food allergens in grocery productsen_EN
dc.title.alternativeImobilizowane przeciwciała jako biosensory do detekcji białkowych alergenów pokarmowych w produktach żywnościowychpl_PL
dc.typeArticleen_EN
dc.typeArtykułpl_PL

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Immobilized_antibodies_for_biosensoric_Bartos_2010.pdf
Rozmiar:
234.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format