Zwięzły kurs analizy numerycznej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

"...Materiał przedstawiony w tej książce to wybrane przez autorów metody numeryczne prezentowane studentom różnych kierunków studiów inżynierskich w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Mamy nadzieję, że przygotowane w zwartej postaci podstawowe informacje z analizy numerycznej ułatwią studentom usystematyzowanie i przyswojenie wiedzy. Uczestnictwo w wykładzie,ćwiczeniach i laboratoriach umiejscowi tę wiedzę w kontekście zastosowań oraz pozwoli na rozwinięcie praktycznych umiejętności..."

Opis

Słowa kluczowe

analiza numeryczna, macierz kwadratowa, różniczkowanie numeryczne, układ równań liniowych, aproksymacja, całkowanie numeryczne, równanie nieliniowe, równania różniczkowe, numerical analysis, square matrix, numerical differentiation, system of linear equations, approximation, numerical integration, nonlinear equation, differential equations

Cytowanie

Kabziński J., Kacerka J., Krawiecki M., Marzjan K., Mosiołek P., Zawiślak R., Zwięzły kurs analizy numerycznej., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2018, ISBN 978-83-7283-877-3.