Application of electrooptic modulators for divergent light beam

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Analysis of electrooptic modulators of the light strength working with divergent light beam is performed numerically employing the Jones matrices method. The approach allows to consider small inaccuracies in cutting and alignment of electrooptic crystal and the divergence of entering light beam. The results show that the divergence typical for gas lasers should not affect significantly the work of electrooptic modulators even for large electrooptic crystals, while diode lasers may be used with modulators only in the form of precise modules equipped with colimation optics.
Przeprowadzono numeryczną analizę elektrooptycznych modulatorów natężenia światła pracujących z rozbieżną wiązka światła przy wykorzystaniu rachunku macierzy Jonesa. Zastosowany model dopuszcza małe niedokładności wycięcia i orientacji kryształu elektrooptycznego, które mogą być uwzględnione razem z rozbieżnością padającej wiązki światła. Wyniki obliczeń pokazują, że rozbieżność wiązek światła wytwarzanych przez typowe lasery gazowe nie powinna znacząco wpływać na pracę elektrooptycznych modulatorów, nawet wtedy gdy stosowane są duże kryształy o rozmiarach rzędu kilkudziesięciu centymetrów. Diody laserowe nadają się jednak do użycia z modulatorami tylko w postaci precyzyjnych modułów zawierających optykę formującą równoległą wiązkę światła.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2009 Vol.30 s.35-46 streszcz.