Multimonomery : synteza, właściwości, zastosowanie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi

Abstrakt

[...] W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia związane z otrzymywaniem i charakterystyką fizykochemiczną oligomerycznych i polimerycznych wielofunkcyjnych układów zawierających boczne grupy funkcyjne różnego typu i charakterze, w których występują reaktywne podwójne wiązania >C=C< zdolne do polimeryzacji, kopolimeryzacji i nukleofilowej addycji alifatycznych amin oraz fotopolimeryzacji w stanie stałym. Analizowano wpływ wybranych parametrów na proces matrycowej polimeryzacji i kopolimeryzacji oraz na budowę powstających produktów. Wskazano również na możliwość wykorzystania multimonomerów jako związków sieciujących do wytwarzania sieci polimerowych o niekonwencjonalnej budowie i właściwościach.

Opis

Słowa kluczowe

monomery, multimonomery, polimeryzacja rodnikowa, fotopolimeryzacja, kopolimeryzacja matrycowa, monomers, multimonomery, radical polymerization, photopolymerization, copolymerization matrix

Cytowanie

Jantas R., Multimonomery : synteza, właściwości, zastosowanie., Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Łódź 2007, ISBN 83-86492-43-0.