Studies of interaction between (m-AMSA) and DNA by viscometric and melting profiles methods

Brak miniatury

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

We have examined the interactions between m-AMSA and CT-DNA, using melting profiles and viscometric techniques methods. We observed the increase of thermal stability of DNA after binding m-AMSA, depending on the concentration of the ligand in the solution. The maximal increase of the melting temperature of the m-AMSA/DNA system in comparison to pure DNA, was 6 o C for the concentration of m-AMSA to DNA of 0,5. Viscometric examination of interaction of m-AMSA with DNA unambiguously indicate intercalation type of bounds. In the saturation state, 2,76 base pairs occur for one ligand molecule.
W pracy badano oddziaływania pomiędzy m-AMSA i CT-DNA metodami wiskozymetrycznymi oraz profili topnienia DNA. Zaobserwowano wzrost stabilnoci termicznej DNA po związaniu m-AMSA, która zależała od stosunku stężeń m-AMSA/DNA. Największy wzrost temperatury topnienia badanego układu względem roztworu DNA wyniósł 6°C dla stosunku m-AMSA/DNA = 0,5. Pomiary wiskozymetryczne wskazały jednoznacznie na interkalacyjny sposób wiązania m-AMSA z DNA. W stanie wysycenia jedna cząsteczka m-AMSA przypadała średnio na 2,76 par zasad DNA.

Opis

Słowa kluczowe

metoda wiskozometryczna, profil topnienia DNA, wiązania m-AMSA, stabilność termiczna

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2006 z.70 s.13-22 streszcz.