Spatial frequency filtering of images using the diffraction in acousto-optic cell

Brak miniatury

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The paper presents the optical spatial frequency filter that allows to filter in real time by using a 0th order diffraction in the acoustooptic cell, which operates in the Bragg regime.
W pracy przedstawiono układ optyczny umożliwiający filtrowanie częstotliwości przestrzennych w czasie rzeczywistym, korzystając z zerowego rzędu dyfrakcji w komórce akustooptycznej, która pracuje w reżimie Bragga.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Scientific Bulletin. Physics, 2012 Vol.33 s.81-88 streszcz.