Wpływ zanieczyszczenia światłem na fizjologię ptaków zamieszkujących miasta

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Globalny postęp urbanizacji jest przyczyną ciągłego wzrostu skażenia światłem, które staje się coraz większą uciążliwością nie tylko dla ludzi, ale także dla pozostałych mieszkańców miasta, tj. flory i fauny. W miarę poznawania szkodliwości skażenia światłem dla zdrowia i funkcjonowania organizmu człowieka, mechanizmy uczestniczące w zakłócaniu rytmów dobowych i syntezy melatoniny przez nocne światła miejskie stają się powoli zrozumiałe. Natomiast w odniesieniu do zwierząt zamieszkujących miasta wiedza ta jest ciągle raczej skromna. Celem niniejszego opracowania jest przegląd istniejących badań dotyczących fizjologii i behawioru ptaków śpiewających zaadaptowanych do życia w skażonych światłem miastach. Aby jednak mieć wgląd w uczestniczące w tym mechanizmy molekularne, przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych w warunkach laboratoryjnych.
Globally progressing urbanization generates a continuous increase in light pollution which become more and more oppressive not only for humans but also for other city dwellers, i.e. flora and fauna. With advances in the research on the noxious effect of light pollution on human physiology and health, the mechanisms involved in the disruption of diurnal rhythms and melatonin synthesis by the light at night slowly start to be understood. On the contrary, similar knowledge concerning city-dwelling animals is still rather scarce. The aim of the present chapter is to summarize available data on the physiology and behavior of the songbird species adapted to life in lightpolluted cities. To have an insight into the molecular mechanisms involved in these adaptations, the results of experimental data obtained in the laboratory conditions are also presented.

Opis

Słowa kluczowe

skażenie światłem, rytm dobowy, zegar biologiczny, melatonina, ptaki śpiewające, light pollution, diurnal rhythm, biological clock, melatonin, songbirds

Cytowanie

Skwarło-Sońta K.,Wpływ zanieczyszczenia światłem na fizjologię ptaków zamieszkujących miasta. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 35-53, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.3.

Kolekcje